parsiangraphic

30

محصولات

18

فروش های مادام العمر

1281

بازدیدهای صفحه

0

دنبال کنندگان

1

دنبال نمودن

فروشنده باشد زیرا 19 November 2019

من حدودا 6 سال هست که بصورن حرفه ای توی کار طراحی هستم و با سایت ها و دفاتر تبلیغاتی بسیاری کار کردم و در حال حاظر نیز کار میکنم تمام طرح هایی که قرار میدهم هم توسط خودم و هم کارمندانم طراحی شده است