اشتراک ویژه​

با اشتراک ویژه سایت میتوانید به تمام طرح ها دسترسی داشته باشید و رایگان دانلود کنید​

دانلود روزانه 5 طرح

یک ماه
هزار تومان 30 یک ماه
 • تعداد کل دانلود ها 150 عدد
 • دانلود روزانه 5 عدد
 • دسترسی نامحدود به طرح ها

درخواست سفارشی سازی کارت ویزیت

یک عدد طرح
هزار تومان50
هزار تومان 15 بدون محدودیت زمانی
 • درخواست سفارشی سازی یک طرح​
 • تعداد کل دانلود 1 طرح​
 • دسترسی به تمام طرح ها​
 • تا 3 درخواست قابل تغییر و ویرایش

دانلود روزانه 20 طرح

یک ماه
هزار تومان 38 یک ماه
 • تعداد کل دانلود ها 600 عدد
 • دانلود روزانه 20 عدد
 • دسترسی نامحدود به طرح ها

اشتراک اقتصادی

بدون محدودیت زمانی
هزار تومان 21 بدون محدودیت زمانی
 • درخواست سفارشی سازی یک طرح
 • تعداد کل دانلود 3 طرح

اشتراک اقتصادی

بدون محدودیت زمانی
هزار تومان 21 بدون محدودیت زمانی
 • درخواست سفارشی سازی یک طرح
 • تعداد کل دانلود 3 طرح
 • دسترسی به تمام طرح ها
 • بدون محدودیت زمانی در استفاده
 • دانلود روزانه
اقتصادی

اشتراک اقتصادی

بدون محدودیت زمانی
هزار تومان 21 بدون محدودیت زمانی
 • درخواست سفارشی سازی یک طرح
 • تعداد کل دانلود 3 طرح

چرا خرید اشتراک ویژه؟

هزینه پایین

با عضو هر یک از اشتراک های ویژه سایت فنزو شده شما با کمترین هزینه ممکن به تمام طرح های باکیفیت و جدید سایت دسترسی خواهید داشت

درخواست سفارشی سازی

با استراک ویژه مشخص شده که دارای درخواست سفارشی سازی رایگان هست ، میتوانید طرح دلخواه خود را انتخاب کنید و با ارسال پیام در منو سایت در بخش سفارشی سازی ، طرح مورد نظر را سفارشی شده تحویل بگیرید

دسترسی نا محدود

با خرید هر یک از اشتراک ویژه سایت شما بصورت نامحدود به تمام طرح های موجود در سایت بصورت کاملا رایگان دسترسی خواهید داشت